Implantat

Implantatbehandling brukes der det ikke på annen hensiktsmessig måte lar seg gjøre å erstatte tenner.

Implantatene er små titanplugger som opereres inn i beinet, og som det senere festes tenner på.