Kroner og broer

Kroner
Dersom en tann er sterkt skadet og mye av tannsubstansen gått tapt, kan det være vanskelig å reparere den tilfredsstillende med vanlig fylling. Da kan det være aktuelt å lage en krone. Tannlegen må først slipe til tannen og deretter ta et avtrykk. Ved hjelp av avtrykket lager tannteknikeren en modell av tannen, og på denne blir kronen fremstilt.

Det kan være nødvendig med justeringer i form av mindre beslipinger, men av og til må den sendes tilbake til tannteknikeren. Noen ganger kan det også være nødvendig at tannlegen tar nytt avtrykk. Når kronen er tilfredsstillende, kan den settes fast på tannen ved hjelp av en tynn sement. En nyere teknikk er å lime fast kronen med en plastsement etter en viss etsning av tannoverflaten.

 

Broer
Tapte tenner kan ofte erstattes av en bro. Broer fremstilles vanligvis i metall-plast.

Det er grenser for hvor mange tenner en bro kan erstatte. Jo flere tenner som er gått tapt, desto flere naturlige tenner må brukes for å bære broen som skal erstatte dem. En bro sementert til ens egne tenner vil snart kunne føles som en naturlig del av munnen.

 

Etsbro
En manglende tann kan også erstattes med en såkalt etsbro. Tannlegen behøver ikke å slipe så mye på de tennene som skal bære broen, og den limes fast med plast. Navnet skyldes at emaljen blir etset før limingen. Denne brotypen brukes når disse tennene stort sett er feilfrie. Etsbroer er ikke så sterke som vanlige broer. Derfor kan de som regel bare erstatte en enkelt tann.

 

Renhold/hygiene
Det kan bli hull langs kanten på kroner, og det blir også lettere tannkjøtts-betennelse i forbindelse med kroner og broer. Et godt renhold og bruk av fluor er derfor en forutsetning for at slike erstatninger skal vare og fungere over en lengre periode. Det er også nødvendig med regelmessige kontroller. Tannlege / tannpleier vil instruere og gi deg råd om renholdet.