Personvernerklæring

1  Innledning

Lademoen Tannlegekontor er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir fordi du er pasient hos oss , som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato. All informasjon som angår den behandling du måtte motta.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss på f.eks epost.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

1.  Journal: Vi lagrer all behandling i en pasientjournal for å tilfredsstille lovens krav og for å kunne gi riktig behandling over tid.

2.  Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

3.  Oppfølging: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg årlig innkalling hvis du har bedt om dette.

Det rettslige grunnlaget for vår oppbevaring av opplysninger, er å kunne gi deg forsvarlig behandling og oppfølging.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler opplysninger kun med de parter du har gitt tydelig uttrykk for at du vil dele dem med.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg helt til du eventuelt ber om å få dem slettet, ettersom vi er pålagt å lagre opplysningene.

 • Opplysninger om deg: Hvis du har journal hos oss slettes denne kun ved uttrykt ønske fra din side om at den skal slettes.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder så lenge journalen eksisterer.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger i journal som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt format eller, der det er mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies kun for å forbedre brukeropplevelsen samt sørge for at de valgene du har foretatt huskes. I tillegg lastes cookies fra Google Analytics som vi benytter til å analysere bruksmønster av nettstedet. Alle informasjon er anonymisert og ingen personlige opplysninger eller annen informasjon lagres i informasjonskapslene. Les mer om informasjonskapsler fra Google Analytics her:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.

 

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Thorleif Weie
Telefonnummer: 952 36 715
E-postadresse: thweie@gmail.com
Adresse: Mellomveien 1. 7042 Trondheim