Tannlegeskrekk

Vi tar tannlegeskrekk på alvor!

Tannbehandling kan være smertefullt, men behøver ikke å være det.

Hos oss kan du møte første gang uten at vi starter behandlingen. Etter en undersøkelse med røntgenbilder blir vi enige om hvilken behandling du er best tjent med.

Senere behandling legger vi vekt på å utføre så smertefri som mulig, og vi bruker den tid som er nødvenig for å oppnå dette. Vi passer på at du får bestemme tempoet.

De fleste blir kvitt tannlegeskrekken.